Kriya Seni

Jurusan Kriya Seni, dengan prodi:
– S1 Kriya Seni
D4 Batik
D4 Keris dan Senjata Tradisional